P E R A L T A

Rådgivende

Ingeniør

Bygningskonstruktør

Uvildig Byggerådgivning

i Øjenhøjde

byggesager

Ydelser

I Perlata gå vi op i at skabe tilfredshed for både ejer og bruger af bygningen. En reduceret energiregning og et godt indeklima skaber tilfredshed og trivsel. Det betyder ikke at man skal gå på kompromis med arkitekturen. Skal vi åbne nogle vægge, lave højt til loftet eller ændre funktionen på en gammel skole til ældreboligerne?

Hvad med at energiscreene jeres virksomhed og komme med et ændringsforslag på adfærd? vi ved det kan hjælpe med at spare penge? (Den sidste virksomhed vi gennemgik kunne med en lille investering spare 10% af strømforbruget!)


Kom med udfordringen!

Så fortæller vi hvordan i bedst kommer i mål med jeres tanker og ideer på en rentabel måde.

Projektering
Tryk og læs mere

Energioptimering
Tryk og læs mere

Rådgivning i øjenhøjde
Tryk og læs mere

Aftaleforhold
Tryk og læs mere

Licitation
Tryk og læs mere

Arbejdsbeskrivelser
Tryk og læs mere

Lad os gøre det rigtigt "SAMMEN" første gang

Hvad koster
renovering

Force Major

Udskiftning af tag

Er der asbest i taget? (Se det i BBR-medelelsen på dingeo.dk)

Isolering Invendigt


Isolering udvendigt


Nyt Terrændæk


Nye Vinduer


Gulvvarme anlæg med veksler og automatiskregulerende termostater


Varmepumpe


Etablering af ventilationssystemer


Efterisolering af sokkel & fundament
Du skal regne med at renoverer for:

Nyt tag
Nyt tag kommer i mange størrelser. Prisen på tag varierer efter valg af konstruktion. Skal taget laves med over eller under tag. DSV. At taget opføres typisk med færdigt undertag med tagpap og oven på placeres der reglar hvor der monteres bølgeplader i etanit / fibercement plader skiffer eller noget helt tredje.

Hvad få tænker over til at starte med er. At ens underside på taget også er ens loft og det er her det at hurtigt kan gå rigtigt stærkt. For hvilken finish vil man gerne have at kigge op på de næste mage år.
Skal det være 1 lag gisp eller placeres der 3 lag brandgips med den sidste eller den 4 plade udført i akustisk gips?

Pt. Koster en gips plade 62 kr. pr/m^2 men vælger man akustiks gips eller anden akustisk finish, som trender for tiden kan prisen løbe op i 800 - 900 kr. pr. m^2.
Det er her prisen som et af mange eksempler virkelig kan løbe i vejret.

En ekstra buffer, at have med i baghovedet er vinklen på ens tag. Jo større vinkel er på taget, jo mere tagflade og loft er der at investeres ind i.

Derfor kan prisen på nyt tag varierer med fra 250.000kr. – 650.000 kr.


"Det kan sagtens blive dyrere hvis der lægges vægt på lækre special materialer!"

skadelige stoffer
Det lidt af et trickspørgsmål da ældre bygninger indeholder stoffer som Asbest, PBC, klorerede paraffiner i en laaaaaang række byggematerialer der strækker sig til mere end taget. Det kan eks. være i fliseklæben i badeværelse, køkken og brygges, i Isolering af rørene mm.

Man må forvente at der er nogle af disse materialer i konstruktionerne.

Når det aktuelt så stiger prisen på nedrivning og renovering da bortskaffelse af disse materialer er mere krævende og med det mere bekosteligt.

100.000 kr. - 250.000 kr.

"Her er et eksempel på PBC 4 stk. højhuse" her

Isolering indvendigt
At isolere indvendigt er nogle gange en nødvendighed for at kunne energioptimere sin bygning. Nogle gange er der et sæt regler i lokalplanen der forhindre at placere isoleringen udvendigt.

Pris på isolering til indvendigt brug variere efter hvilke typer man bruger. At isolere i loftet eller hulmuren med papir uld er meget populært. Det samme det at efterisolere ved at sætte nye indervægge op af eksisterende facademure. Om man så lukker af med eks. Kingspan som har en super isolans-værdi på lambda 21 får en i mål på krav om mindste u-værdi ifølge bygningsreglementet.

Man skal dog hele tiden være obs. På hvordan isoleringen påvirker dugpunktet i konstruktionen. Derfor er alle løsninger gode og nogle billigere end andre.


Derfor kan prisen på isolering indvendigt varierer med 15.000kr. – 250.000 kr.


" Man bør altid rådføre sig med en rådgiver, der kan beregne påvirkningen på hele bygningen og alle dens parameter når der efterisoleres"

"Her bør der specielt fokuseres på forbyggelse af råd og svamp i konstruktionerne"

Isolering udvendig
At isolere udvendigt er typisk det mest fortrukne da man ikke mister indvendigt m^2 plads. Det er let at eftermontere eller klister på eksisterende udvendige konstruktioner.

Prisen varierer her helt efter 3 parameter

1. Hvilken isolering vælges
2. Hvilke muligheder har entreprenøren for at montere isoleringen på facaderne
3. Hvor stor en del af facaden vælges der at efterisolere med, med samme type.

150.000kr. - 400.00kr.

" Man bør altid rådføre sig med en rådgiver, der kan beregne påvirkningen på hele bygningen og alle dens parameter når der efterisoleres "

Nyt Terrændæk
Når der etableres nyt terrændæk forskriver BR18 at der i samme proces skal isoleres med minimum 300mm trykfast isolering. Det betyder at har men eksisterende bygning, skal der ikke kun fjernes eksisterende gulv. Man skal også graves ned til minimumsdybden på nyt terrændæk inklusiv minimumskrav på isoleringen.

Udfordring og merudgiften kommer hvis man under gravearbejdet støder på i skematiseret ledninger eller forsyningsnet. Noget så simpelt som et omfangsdræn der går under huset kan stille ekstra krav til det opstartet arbejde.

En ekstra faktorer der kan slå ud er jordbundsforholdene under terrændæk.

100.000kr. - 350.000kr.

" Der kan laves forundersøgelser via Geotekniske undersøgelser, man bør dog overveje om en pris på + 50.000kr for 9 boreundersøgelser opvejer merprisen på ekstra arbejde til entreprenørren"

Nye Vinduer
Vinduer og prisen på dem er drevet af hvor meget komfort man ønsker. Stort set alle har i dagens Danmark hørt om energi og termoruder. Hvilke vinduer ønsker man at udskifte og til hvilken type vinduer er nøglen til prisen på vinduer.

Loft vinduer der sidder højt oppe ønsker man helt motordrevet og og med automatiske blændere. Det er så de absolut dyreste vinduer man kan få. I den mere prisvenlige ende af skalaen er vinduer i facaden i alle værelser og rum, vælger man vinduer uden udluftning udluftningsspjæld er de billigere.

Den fælde flest går i er valg af vinduer med en U-g værdi der lever op til bygningsreglementet krav for vinduer. Her skal man lige være obs på at det kun er u-værdien på midten af glasset og resten af vinduets ramme og paneler kan trække hele vinduets samlet U-værdi ned til under grænsepunktet. Er bygningen oplyst med en U-værdi under anmodning til byggetilladelse.

Lever U-værdien for alle vinduerne i hele bygningen ikke lever op til kravene, 'kan energirammen ikke overholdes og man får hermed ikke en ibrugtagningstilladelse.


Udskiftning af vinduer 150.000kr. - 300.000kr.


"Her er et mellem kompromis hvor vinduer ventilere bygningen uden brug af mekanisk ventilation eks. " Selv ventilerende vinduer"


" Man bør altid rådføre sig med en rådgiver, der kan beregne påvirkningen på hele bygningen og alle dens parameter når der der udskiftes vinduer"

Gulvvarme
Gulvvarme kommer i lige så mange størrelser som valg af isolering eller udskiftning af vinduer.

Når gulvvarme implementeres er det mindst lige så vigtigt at kigge på varme kilden der driver gulvvarmen.
Ønsker man at konventer fra naturgas til varmepumpe eller fjernvarme bør man altid kigge på om der er behov for et direkte eller indirekte system.

Et indirekte system er dyre at etablere og koster mere i strøm på pumpen genne hele bygningens levetid.

Et direkte system spare dig for krydsveksler og en pumpe til at drive systemet, men går der et brud på ledningerne skal man pludselig bryde hele gulvet op hvis rørene er støbt ind i gulvet. Er systemet direkte og får forsyning fra fjernvarmeselskabet, pumper systemet varmtvand/slam ind i ens bygning indtil fjernvarmeselskabet lukker for varmen, enten på grund af tab af tryk i systemet eller fordi regningen ikke er betalt.

50.000kr. - 150.000kr.


"Gulvvarme er specielt godt med en vægmonteret termostater der kan regulere rumtemperaturen for den enkelte rumzone termostaten er tilknyttet"img

"Her er der sprunget et ledning i et hus med fjernvarme - kilde:holme Lundshøj Fjernvarme"Varmepumpe
Varme pumpen er nok den folk har hørt mest om nest efter energisparepæren. Varme pumpen har mange fordele hver især. Der hvor den slå absolut bedst igennem er fra Væske til Vand sendt til et gulvvarme system ”PUNKTUM!”.

Der er nok nogle som er uenige, men luft har en varmekapacitet på 1,05 kJ/(kg*K) og vand har en varmekapacitet på 4181,3 kJ/(kg*K). Det vil sige et luftsystem skal arbejde meget mere for at få leveret den samme mængde energi til en bygning på samme tid.

Den største udfordring med en luft til varme pumpe er at kan den ikke levere nok varme hurtigt nok, går den elektriske varmepatron på eks. 9 kW. ind og levere varme som sikkerhedsforanstaltning. Med det er ens varme pludselig luftbåren varme forsyning baseret på el.

Derfor Luftvarmepumper er billige og enormt effektive, men de kan være rigtige dyre hvis de ikke er dimensioneret korrekt og tilsluttet et varmesystem der kan levere nok varme til bygningen.


100.000kr. - 800.000kr.

"Priser er bevist sat meget højt, da en billig varmepumpe typsik kræver etablering af nyere systemer der kræver større indenvendige modifikationer"


"læs meget mere om varmepumper på spar energi: varmpumpe systemer"

Ventilations
systemer
Ventilationssystemer er der mange af og alle systemer har noget af byde på. Derfor er prisen på denne type systemer også en vigtigt faktorer der spiller ind. Et klassisk mekanisk ventilationssystem er en rigtig god løsning ”Når der er plads til det”

Nogle gange er man nødtil at kigge på flere små enheder for ikke at optage for meget plads på loftet eller i en etagebygning. Igen hvert system har sin charme og med det et prisleje inde for den gren.

Vil man have skjulte rørføringer stiller det flere krav til etableringen og med det også prisen.

Så der de helt små systemer så som Mikroventilation hvor de sidder lige over vinduet eller flere steder i facaden. Alle systemer har sine fordele og ulemper, hvor på de mekaniske systemers side er det prisen på etablering og den konstante løbende drift der trækker ned.

På analog siden hvor man åbner et spjæl i vinduet koster de ikke noget at drifte, men det stiller større krav til bygningsejer / bruger hvad angår at få luftet ud samtidig med at man åbner vinduer og døre en gang imellem.

100.000 kr. - 350.000 kr.

"Man bør for det gode indeklimas skyld lave en kombination af mekanisk ventilation og manuel naturlig ventilationsstyrring her et eksempel på Mikroventilation"

Efterisolering
af fundament
Efterisolering af sokkel og fundament er på alle måder en god løsning som hurtigt kan være med til at stoppe indtrængning af fugt og tab af varme.

Den største faktorer som er gældende når man kigger på pris er

1. Hvor meget kælder og krybekælder er der altså hvor langt skal entreprenøren ned.
2. Er der eksisterende forsyninger som der skal tages hensyn til
3. skal der etableres nyt dræn i den forbindelse (Regnvandsdræn fra tagrende til sandfangs brønd)

Anlægsarbejder er alment ikke en billigpost da man hele tiden skal sikre sig at bevare huset bærende lag. Posten bliver ikke billigere. Men når man er i gang med at grave, så kan man med fordel, få isoleret godt til samt få trukket nye forsyninger ind.
(eks. fiber og fjernvarme da der ikke skal meget til i ekstraarbejde når maskinerne er lejet og startet)


150.000kr. - 450.000kr.

"Man bør altid være helt sikker på hvor man graver og hvor til man graver når der laves anlægarbejde. Det anbefales at man har en statiker ved røret hvis man graver uden at kende forholdene først"

Forstå tallene

Det er ikke let at svare på hvad tingene koster, det er det ikke fordi, alle huse/bygninger er forskellige. Oven i det så må vi erkende at pandemien og krigen i øst Europa skaber ustabilitet og har været med til at sende prisen i vejret på materialer så som jern.

Hvad der absolut har en afgørende effekt for prisen på renoveringsarbejde er. Hvad er standen af den bygning der skal renoveres?

Er der Asbest og PBC, i konstruktionerne. Er terrændækket revnet, hvad er der af muligheder i forhold til loftshøjde?. Endeligt så er valg af materialer en alt afgørende faktorer. Vil i renovere hvor der bruges isolering med super isolans-værdi eller skal det være traditionelle batts som optager mere plads

Skal ventilationssystemet være skjult og skal alle systemer tale sammen så gulvarmen slå fra når vinduets åbnes. Jo større krav der stilles til funktioneliteten jo højere er prisen.

Regneeksempelet taget udgangspunkt i 2 forskellinge husetyper på henholdsvis 110 & 161 m^2. Priserne er oplyst på projektforslagsfase med 40% nøjagtighed. Der kan læse mere om byggefaserne under Ydelser, punktet projektering. Ring eller send altid en mail for nærmere infoation. Rådgivning er Uvildig og Øjenhøjde.

Seneste Projekter

Indeklima

Hvordan evaluere man indeklimaet i en travl resturent hvor personale og kunder skiftevis fryser og sveder?

Læs med når vi lægger historien op!

img

Energi Optimering

Er det nok at isolere eller skal installationer også synes igennem for at opnå den store besparelse?

Læs med når vi lægger historien op!

img

Energimærket

Hvor stor forskel er der entlig på et energimærke? Har du tillid til en konsulet der skal 4 nå energimærker om dagen?

Læs med når vi lægger historien op!

img

Varmepumpen

Hvor stor udslag kan det give i din varmeregning og hvad kan du selv gøre for at for at pumpen kan følge med?

Læs med når vi lægger historien op!

img

Den Uvildig Rådgiver

Hvornår kan du reelt være sikker på at rådgiveren er uvildig

Læs med når vi lægger historien op!

img
img

Om Peralta


Cand. Tech. Bygningers Energidesing

Bygningskonstruktør MAK - Med Speciale i Facilities Management

Certeficeret Energikonsulent 1

GDPR - udlært fra GRAKOM

Peralta tilbyder energirenoveringer med fokus på det gode indeklima fra vugge til grav. Med en kandidat der lægger fokus på HVAC (installationsteknik), bygningsdrift og en bygningskonstruktør med fokus på Facilities Management. Danner det et grundlag for at måle og simulere eksisterende og fremtidig energi og indeklima i Bsim og udarbejdelse af energiramme rapporter der er retvisende for dig som fremtidig bruger.

I Peralta arbejders der med en bred række opgaver, som hele tiden kræver at vi holder os UpToDate med de nyeste krav og normer.

Den ene dag har opgaven været en skole der skulle energi screenes og den anden dag skal der tegnes og laves retningslinjer for hvordan en festivalplads skal indrettes en helt tredje dag skal en nedlagt skole undersøges for mulighed i funktionsændring til boliger eller erhvervslejemål.

Skal vi løfte din udfordring så tager vi gerne første møde helt gratis og uforpligtende. Når mødet er afholdt giver vi et bud på hvordan du kan komme i mål sammen med et tilbud på hvordan Peralta kan løfte opgaven for dig/jer.


Ps. Vidste du at fra første Januar 2023 skal alt nybyggeri have en LCA (Life Cycle Assessment) beregning for at blive godkendt, Skal vi ikke hjælpe dig med det ;-) ?

Kontakt Peralta

Hovednummer

+45 3616 8013

Mail

Consulting@peralta.dk

Julius_Hedin@Peralta.dk

Adresse

Nannasvej 16, 8000 Aarhus C

P E R A L T A

Uvildig Byggerådgivning i Øjenhøjde

Cvr. 3616 8013
Forsikring if
Bank: Sparekassen Kronjylland

Coppyright © 2014-2022 Peralta all right reserved